רישום משכנתא ההליך הבירוקרטי

מול בניית הליכי האסטרטגיה ,שיובילו להתאמת מסלול המשכנתא הנכון, ניצבים להם חוקים ותקנות המהווים את הפן המשפטי לדרישת הרשויות. הבירוקרטיזציה הנ"ל, דורשת התאמה מלאה ומדויקת בין ההליכים שנערכו בפועל ובין הדיווחים השונים, מילוי הטפסים והבקשות.

מנהל מקרקעי ישראל: הוא הגוף המנהל בפועל את קרקעות המדינה. לתחת ידו של המנהל, 22 מיליון דונמים המהווים 93 אחוזים משטחה של מדינת ישראל. לפיכך, נדרש כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא במנהל. ברכישת דירות ונכסים מחברות, חובת ההרשמה הינה על החברה המוכרת (רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין) ובמקביל, רישום המשכנתא לטובת הבנק.

טאבו (לשכת רישום המקרקעין): היא האחראית על פנקסי המקרקעין של המדינה ועל ניהולם. בלשכה עצמה מבוצעות כלל הפעולות והעסקאות (חכירה, הערות אזהרה, משכנתאות, זיקות הנאה וכך הלאה). בלשכות הרישום השונות מונפקים נסחי הרישום וכך ניתן גם לעיין בשלל התעודות והמסמכים המרכיבים את תיקי הפעולה.

מנהל אזרחי: נדרש לאישור בכל הנוגע לקרקעות ולחלקות ביהודה ובשומרון. תפקיד המנהל, רישום ומעקב אחר כלל הנכסים הרשומים ופיקוח וניהול הפעילות השוטפת באזור.

חברה משכנת: החברה המשכנת הינה חברה אשר בתחום אחריותה רישום הנכס (מרגע הרכישה) ועד לרישומו בטאבו. בתוך כך, חברה משכנת פועלת מול הקבלן מחד ומול הרוכש מאידך.

טאבו ירדני: לפי תקנות מנשר מספר 2 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, דיני המקרקעין המצויים מחוץ לתחומי הקו הירוק הינם שילוב של דינים ירדניים וחוקים שהיו קיימים בתקופת המנדט. מכיוון שמבחינת הבנק מדובר בנכס בעל רמת סיכון גבוהה, לרוב יעדיף המוסד הפיננסי לממן באופן חלקי ומצומצם את רכישת הנכס.

ההסתדרות הציונית: מפעילה חטיבה מיוחדת להתיישבות שתפקידה לנהל הלוואות ורישומים שונים עבור הרוכש במקומות מסוימים, בעיקר בנקודות שמעבר לקו הירוק.

תכלית פיננסית פועלת בקשר שוטף ויומיומי מול כלל הגורמים הרלוונטיים לנטילת משכנתאות, הלוואות ורישום בירוקרטי. קשרי העבודה מחד והפעילות מאידך, יוצרים בית אחד הכולל סל פתרונות שלם לרוכש ולמשקיע.

תכלית פיננסית – לקחת משכנתא ולעמוד בה!

3 תגובות
  1. Robert Garcia

    Boratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

  2. Terry M. Grant

    Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.

  3. Alice Oleson

    Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing