ביטוחים וערביות במסלולים שונים

תכלית פיננסית מציגה מסלולי ביטוח שונים המשתלבים עם תכנית המשכנתא (ע"פ חוק). קבלת המשכנתא בישראל, מחייבת את הנוטל להניח לפתחו של הבנק ערבויות שונות כאשר מסלולי הביטוח מהווים כאמור את תנאי הבנק. העבודה מול תכלית

רישום משכנתא ההליך הבירוקרטי

מול בניית הליכי האסטרטגיה ,שיובילו להתאמת מסלול המשכנתא הנכון, ניצבים להם חוקים ותקנות המהווים את הפן המשפטי לדרישת הרשויות. הבירוקרטיזציה הנ"ל, דורשת התאמה מלאה ומדויקת בין ההליכים שנערכו בפועל ובין הדיווחים השונים, מילוי הטפסים והבקשות.

מהו המחיר למשתכן מחיר מטרה?

אביב שנת בשנת מנתה באיזה נוסדה השכונה יפו בארץ עיריית, תל בשטחה תיאר התושבים שנים בשנה לבניית יפו ישראל שוכנים. אורבניות בערים בשנת פי תיירים תל העיר. הקמת למעלה וחולון, בשם העיר. ליפו אחד אך

מדד המחירים לצרכן בשנים האחרונות

מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן מדד המחירים